Real Estate

Hieronder vindt u 5 blogs met het topic Real Estate.

Digitale werkplekken bij woningcorporaties: vijf onmisbare bouwstenen voor succes

De hoeveelheid informatie bij woningcorporaties neemt snel toe. Daardoor zijn medewerkers veel tijd kwijt met het zoeken naar documenten, het delen van informatie (lees: vergaderen en mailen) en het updaten van dossiers. Dat komt de wendbaarheid en klantgerichtheid van woningcorporaties niet bepaald ten goede. Een digitale werkplek biedt uitkomst. In dit blog deel ik vijf tips om zo’n werkplek tot een succes te maken.  

Lees meer

Topics: Real Estate

Digitale werkplekken bij woningcorporaties: de belangrijkste vragen beantwoord

Een betere ketensamenwerking. En meer realiseren met minder middelen. Het zijn twee belangrijke doelstellingen voor woningcorporaties. Een digitale werkplek maakt het mogelijk om grote stappen te zetten op beide vlakken. In dit blog leg ik uit wat zo’n werkplek is, hoe het werkt en wat het oplevert.  

Lees meer

Topics: Real Estate

Structureel besparen op het Niet-Planmatig Onderhoud, zonder kwaliteitsverlies

Doordat woningcorporaties zich steeds meer richten op bestaande woningbouw, kan het bijna niet anders dat de onderhoudskosten de komende jaren stijgen. Of misschien toch niet. Want veel corporaties buigen zich over de vraag: hoe kunnen we significante en structurele kostenbesparingen doorvoeren in het onderhoudsproces, zónder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening? Guido Ooteman, expert op het snijvlak van woningcorporaties en IT, geeft zijn visie op dit vraagstuk.

Lees meer

Topics: Real Estate

Terug naar de kerntaken, ook op ICT-gebied

Terug naar de kerntaak. Dat is het motto dat de laatste tijd steeds nadrukkelijker post vat in de corporatiewereld. Daar is moeilijk iets tegenin te brengen. Focus is altijd goed. Dit gaat onverminderd op voor de IT-systemen van de corporatie. Hier ligt bovendien een geweldige kans voor kostenbesparing. De sector kan miljoenen besparen door IT structureel uit te besteden.

Lees meer

Topics: Real Estate

Van verhuren naar sturen

In de voorbije jaren is door organisaties veel geïnvesteerd in rapportages en dashboards. Desondanks zijn de behaalde rendementen op deze investeringen nog zeer gering. De corporatiebranche vormt daar geen uitzondering in. Met een groeiend besef dat informatie de nieuwe productiefactor is, is een nieuwe  impuls noodzakelijk op het gebied van Informatie Management (IM).

Lees meer

Topics: Real Estate, Data & Analytics