Real Estate

Hieronder vindt u 3 blogs met het topic Real Estate.

Structureel besparen op het Niet-Planmatig Onderhoud, zonder kwaliteitsverlies

Doordat woningcorporaties zich steeds meer richten op bestaande woningbouw, kan het bijna niet anders dat de onderhoudskosten de komende jaren stijgen. Of misschien toch niet. Want veel corporaties buigen zich over de vraag: hoe kunnen we significante en structurele kostenbesparingen doorvoeren in het onderhoudsproces, zónder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening? Guido Ooteman, expert op het snijvlak van woningcorporaties en IT, geeft zijn visie op dit vraagstuk.

Lees meer

Topics: Real Estate

Terug naar de kerntaken, ook op ICT-gebied

Terug naar de kerntaak. Dat is het motto dat de laatste tijd steeds nadrukkelijker post vat in de corporatiewereld. Daar is moeilijk iets tegenin te brengen. Focus is altijd goed. Dit gaat onverminderd op voor de IT-systemen van de corporatie. Hier ligt bovendien een geweldige kans voor kostenbesparing. De sector kan miljoenen besparen door IT structureel uit te besteden.

Lees meer

Topics: Real Estate

Van verhuren naar sturen

In de voorbije jaren is door organisaties veel geïnvesteerd in rapportages en dashboards. Desondanks zijn de behaalde rendementen op deze investeringen nog zeer gering. De corporatiebranche vormt daar geen uitzondering in. Met een groeiend besef dat informatie de nieuwe productiefactor is, is een nieuwe  impuls noodzakelijk op het gebied van Informatie Management (IM).

Lees meer

Topics: Real Estate, Data & Analytics