Innovatie

Hieronder vindt u 18 blogs met het topic Innovatie.

Innovatie begint met samenwerking tussen business en IT

De business en IT werken nog te vaak niet samen, of elkaar zelfs tegen. Dit gaat ten koste van de innovatiekracht en wendbaarheid van het bedrijf. Hoe kun je deze twee stakeholders nader tot elkaar brengen?

Lees meer

Topics: Commerce, Innovatie

Zit een generatiekloof de Digital Transformation in de weg?

De ‘connected world’ vormt ons dagelijks leven. Zowel privé als zakelijk ervaren we de toenemende interconnectiviteit van social media, devices, gebruiksartikelen en informatie. Dit vraagt om aanpassingen in de manier waarop ermee om gegaan wordt. Wat ik me afvraag: beschikt de huidige middel- en seniormanagementlaag over het adoptievermogen om alle ontwikkelingen te zien, te beoordelen en te vertalen naar zijn of haar specifieke situatie?

Ik zie in mijn dagelijks contact met klanten dat veel managers zowel aan de business- als de ICT kant worstelen met de vraag: Welke route moet ik volgen om mijn organisatie optimaal te laten profiteren van de toenemende digitalisering? Hoe vertaal ik veranderend consumentengedrag, veranderende bedrijfsstrategieën en technische ontwikkelingen naar tastbaar inzicht dat mijn club helpt onze doelen te bereiken? Om dit laatste te bepalen zijn eerst heldere bedrijfsdoelen en –strategieën nodig. Management Executive heeft een handige checklist opgesteld om deze helder te krijgen.

Lees meer

Topics: Innovatie, Cloud

Robotisering: bedreiging of kans?

Robotisering en automatisering spelen een steeds grotere rol in ons leven en de maatschappij. Mijn oudste zoon heeft onlangs gelukkig gekozen voor een school die veel aandacht heeft voor IT-onderwijs. Ik denk dat hij daarmee zo goed mogelijk is voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst, waarin robotisering een prominente plek inneemt. Maar hoe zit het met huidige generatie? Hoe gaan we nu en straks om met de banen die mogelijk door robotisering verdwijnen? 

Lees meer

Topics: Innovatie, Data & Analytics

​Wat kunnen start-ups en gevestigde bedrijven van elkaar leren?

Met een grote groep op reis of de stad in. Dat kan heel gezellig zijn. Alleen voordat zo’n groep het eens is en in beweging komt op weg naar hetzelfde doel, dat kan soms frustrerend lang duren. Hetzelfde zien we bij gevestigde bedrijven. Het gevolg is dat nieuwe ideeën die een snelle reactie vereisen, niet of te laat worden uitgevoerd. Start-ups hebben die flexibiliteit wel, alleen ontbreekt het ze vaak aan voldoende kennis om een succesvolle strategie te ontwikkelen. Bedrijven en start-ups kunnen veel van elkaar leren en elkaar aanvullen.

Lees meer

Topics: Innovatie

Van oliedom naar ‘dataslim’… en een beetje rap graag!

In een periode waarin duurzaam een van de ‘trending topics’ is en daarmee verbruik van olie als vervuilend en belastend wordt gezien, groeit het belang van een nieuwe en schone productiefactor: data. Van het ‘zwarte goud’ naar het nieuwe goud.

Lees meer

Topics: Innovatie, Data & Analytics

Constructieve creativiteit - innovatie

Waarom noemen we iets een ontwrichtende innovatie? Waarom die focus op het negatieve van creativiteit en innovatie? Een pleidooi voor de kerncompetentie van de homo sapiens.

De digitale revolutie verandert op rigoureuze wijze de manier waarop wij zaken doen; niet alleen in de IT, maar in elke sector. Tot nu toe werd het ontwikkelen en leveren van diensten en producten gedomineerd door gevestigde bedrijven.

Lees meer

Topics: Innovatie

IT’er: je relatie gaat ervandoor met een ander!

Ook ik ben geschokt door dit nieuws. De liefde tussen bedrijven en it’ers is echt voorbij. Nu was het altijd al een verstandshuwelijk. Maar het traditionele denken van it’ers en bedrijven die steeds meer gedwongen worden om ruim en open naar de wereld te kijken, dreigt de oorzaak te worden van een scheiding van tafel en bed. Sterker nog, veel bedrijven zijn al gesignaleerd in het openbaar met een nieuwe it-liefde. Pijnlijk. Daarom hier wat tips.

Lees meer

Topics: Innovatie

Recht op luiheid

Prachtig hoor, de schier onbeperkte beschikbaarheid van al die informatie die mobiele apparaten ons bieden. Maar maakt dit ons werkelijk efficiënter?

Mobility is overal. Die jongen van sales keurt snel tussen twee vergaderingen door nog even een offerte goed. Iemand e-mailt in de pauze, tijdens een ‘dood’ moment, om terug te komen op de e-mail van vanmorgen. Even wachten op de volgende afspraak?

Lees meer

Topics: Innovatie

‘Smart’-phone (een blog uit 2050)

Nu ik gepensioneerd ben, heb ik wat meer tijd om rond te neuzen in archiefmateriaal uit de periode 2010-2015. En een aantal dingen viel me direct op. Er werd in die tijd enorm veel over ’mobility‘ gesproken. Dit werd als een baanbrekende manier gezien om informatie niet meer op een vaste plek te consumeren, maar overal mee naartoe te nemen.

Lees meer

Topics: Innovatie

Onderbouw beslissingen wat minder

Je kunt pas een goede beslissing nemen als je er goed over hebt nagedacht. Een rationele beslissing juichen we toe, een beslissing op intuïtie vinden we riskant. De vraag is: heeft ons gevoel het hier bij het rechte eind?

Lees meer

Topics: Innovatie